Ekspertyzy ornitologiczne

O firmie » Ekspertyzy ornitologiczne

  • Wykonujemy kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze (flora, fauna, przyroda nieożywiona). Badania prowadzimy przy zastosowaniu odpowiedniej metodyki
  • W opracowaniach oprócz opis zasobów przyrodniczych w razie konieczności ustalamy dodatkowo zalecenia ochronne mające na celu utrzymanie lub polepszenie walorów miejsca.
  • W zależności od wymagań wykonywane są kompleksowe opracowania łączące opis środowiska geograficznego z występującymi tam gatunkami fauny i flory.
  • Wyniki badań zaopatrzone są w doskonałej jakości dokumentację fotograficzną wykonywaną zarówno podczas wizji terenowych, jak i pobieraną z obszernej własnej bazy zdjęć.
  • Prowadzimy również badania ukierunkowane ściśle na wybrane elementy przyrody ożywionej (np. płazy, stawonogi, chronione gatunki roślin, itp.)