Monitoring ptaków i nietoperzy

Zakres usług » Monitoring ptaków i nietoperzy

 • Prowadzimy badania wybranego obszaru pod kątem występowania i liczebności ptaków zarówno w sezonie lęgowym, jak i w cyklu rocznym.
 • Główny kierunek badań to prowadzenie monitoringu ptaków w miejscach, w których planowana jest budowa elektrowni/farm wiatrowych w okresie przed i porealizacyjnym
 • Prowadzimy badania terenów, na których planowane jest realizacja inwestycji zarówno punktowych (budynki), jak i powierzchniowych (drogi, tereny przemysłowe).
 • Prowadzimy badania na obszarach cennych przyrodniczo w celu objęcia ich ochroną (użytek ekologiczny, rezerwat itp.).
 • Wykonujemy monitoring oraz wydajemy zalecenia ochronne dla budynków mieszkalnych przeznaczonych do ocieplania pod kątem występowania w nich lęgowych gatunków ptaków.
Dotychczas wykonaliśmy ekspertyzy ornitologiczne w takich miastach jak  Białymstok, Barcin, Łódź, Kraków, Katowice, Inowrocław, Iława, Barczewo, Sosnowiec, Wrocław, Warszawa, Bytom, Gliwice, Będzin, Częstochowa, Jaworzno, Zabrze, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Poznań, Lublin, Rybnik,  Bychawa, Bełżyce, Dąbrowa Górnicza, Mogilno. 

Jednym z projektów jakie realizowaliśmy był monitoring populacji jerzyka Apus apus w Jaworznie w latach 2008-2010. Jest to prawdopodobnie największy projekt ochrony gatunku w Europie.

Śląsk to region w którym wykonujemy regularnie ekspertyzy ornitologiczne. Zachęcamy więc biura architektoniczne, firmy budowlane i spółdzielnie mieszkaniowe do współpracy.


Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny na potrzeby energetyki wiatrowej


a. Monitoring ornitologiczny pod elektrownie wiatrowe/farmy w poniższym zakresie:

 • ocena wstępna (screening ornitologiczny)
 • monitoring roczny
 • monitoring porealizacyjny.
 • końcowy raport oddziaływania inwestycji na ptaki
b. Monitoring nietoperzy
Współpracujemy ze specjalistami wykonywującymi monitoring nietoperzy w miejscach, w których planowane jest umiejscowienie elektrowni/farmy wiatrowej. Badania terenowe oraz analizę danych prowadzi doświadczony chiropterolog.

Wykonywana jest:

 • wstępna ocena chiropterologiczna (screening chiropterologiczny) obszaru planowanej lokalizacji elektrowni/farmy wiatrowej
 • roczny monitoring chiropterologiczny
 • raport dotyczący oddziaływania planowanej inwestycji na nietoperze

Prace prowadzimy zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, dobrymi praktykami uzyskanymi podczas wcześniejszych prac i współpracy z wieloma specjalistami ornitologami oraz wytycznymi stosowanymi w krajach zachodnich.