Opinie ornitologiczne - ocieplanie budynków

Zakres usług » Opinie ornitologiczne - ocieplanie budynków

Bloki mieszkalne oraz różnego rodzaju konstrukcje są bardzo często zasiedlane przez wiele gatunków ptaków i ssaków. Aby określić, czy dany blok jest zasiedlany przez ptaki niezbędne są obserwacje przeprowadzone przez ornitologa. W ramach ocieplania budynków nasza firma wydaje opinie ornitologiczne oraz wykonuje:

  • Opinie ornitologiczne dla ocieplanych budynków z określeniem składu gatunkowego i ilościowego zasiedlających je ptaków (głównie jerzyka Apus apus)
  • Opinia ornitologiczna wsparta jest dokumentacją fotograficzną gatunków gniazdujących w danym obiekcie (zdjęcia ptaków krążących oraz wlatujących)
  • Zalecenia ochronne obejmujące zakres niezbędnych prac, jakie należy wykonać w ramach rekompensaty za utracone siedliska ptaków (budki i inne miejsca lęgowe)
  • Nadzór przyrodniczy nad wywieszaniem budek. Jest to istotna kwestia w przypadku, gdy firma wykonująca ocieplanie otrzymała zalecenia wywieszenia budek, a nie zostało dokładnie określone w jakim miejscu budynku i jaką ilość budek należy wywiesić

Oferujemy również budki lęgowe dla jerzyków i nietoperzy zgodne z wymiarami wymaganymi dla tego gatunku.

 

Jednym z projektów jakie realizowaliśmy był monitoring populacji jerzyka Apus apus w Jaworznie w latach 2008-2010.

PDF do pobrania

 

W niniejszym opracowaniu podano również sposoby ochrony siedlisk ptaków w mieście, które z powodzeniem można stosować w budynkach mieszkalnych

 

Więcej informacji również na stronie www.przyjazne-ocieplanie.eu